Fickur

Att berätta om fickur är ganska komplicerat. Det finns fickur som är värda allt från några tior upp till flera hundra tusen kronor.

Det viktigaste för värdet är urverket. Sedan är skicket på boett och urtavla också betydelsefullt.

Ett vanligt missförstånd är ”farfars guldklocka”. Dessa klockor är ofta komna till Sverige genom människor som återvänt från USA. Boetterna är för det mesta förgyllda. Beteckningar som Goldfilled eller twenty year warranty (guarantee) skvallrar om att boetten är i gulddouble.

I Sverige har det i modern tid endast tillverkats klockor i Svängsta. Dessa heter Halda och finns i flera kvalitéer både i guld och silver.

Vill du få en bedömning av ditt eller dina fickur så kom in till oss på Smycken & Antikt.