Samlarmynt

När det gäller mynt måste man skilja på samlarmynt och metallvärdet på myntet. För ett samlarmynt har metallvärdet ingen betydelse, där gäller helt andra kriterier.

  1. Kvalité. Hur välbevarat är myntet. Ett mynt som aldrig har cirkulerat och som inte har några skador är således bra.
  2. Sällsynthet. Hur vanligt är myntet. Hur många finns bevarade, hur stor är upplagan.

Nämnas kan att det finns mynt från 1600-talet som i relativt bra skick inte kostar mer än 50 kr.

I Sverige har vi en kvalitetskala som från grunden såg ut så här:
0 = ocirkulerat skick med bevarad präglingsglans. Därefter 01, 1+, 1 och 1? som är lägsta samlarkvalité. Med tiden har man utökat skalan genom att t.ex. kalla en kvalité 1+/01. Myntet ligger då mellan 1+ och 01 i slitage.
För en lekman är det oerhört svårt att bedömma ett mynts kvalité. Det kräver stor erfarenhet.

Vill ni ha en korrekt bedömning, vänd er till oss på Smycken & Antikt.